Om os

Caddi blitt utviklet siden 2004 av Niels Rosendahl fysioterapeut og sykepleier Dorte Rosendahl. Bakgrunnen for utviklingen var en internett-basert verktøy som brukes for det daglige arbeidet.


Utviklingen av Caddi skjedde samtidig og med utvikling av øvelser og tekster samt plattform, som er den tredje versjonen av Caddi.

Alle operasjoner i Caddi utføres inhouse - fra planlegging photo shoots, velge bilder for øvelser, tekst øvelser, redigere bilder osv.

Caddi lag har både ansatte og konsulenter - se menyen til venstre.

Caddi har blitt oversatt til engelsk, svensk, norsk og delvis begynt tysk. Det er vårt mål å Caddi vil bli brukt i det nordlige, engelsk og tysk talende landene. Den faglige utviklingen over flere landene, forventer vi å legge Caddi en variert faglig og utviklingsmessig dimensjon.

Caddi tiden blir brukt av noen. 5000 helsearbeidere i Danmarkved kommuner, sykehus, klinikker, private selskaper, kiropraktorer, leger osv.
Caddi brukes også mindre grad i Sverige, Norge, England, Spania, Australia, Østerrike, etc.


Caddi   ·   Horsens Sundhedshus   ·   Grønlandsvej 1, 2. 04   ·   DK-8700 Horsens   ·   Tlf.: +45 75 62 89 19    ·   E-mail: info@caddi.com
 
Webdesign by Pixart