BRUGERBETINGELSER 

Følgende brugerbetingelser (”Brugerbetingelser”) skal læses og accepteres før anvendelse af CADDI.1    Formål og anvendelse
1.1    CADDI er tiltænkt personer, der er udannede og dagligt beskæftiger sig eller er under uddannelse som fysioterapeuter, kiropraktorer, behandlere, instruktører motions- og fitnesscentre m.v. (herefter ”Brugere”). Bru-gere er således professionelle behandlere og ikke forbrugere.

2    Anvendelses af CADDI
2.1    Materiale fra CADDI må alene anvendes og udleveres til tredjemand, herunder patienter, klienter, kursister og kunder som led i en behandling/optræning eller som led i undervisning med henblik på visuelt at understøtte den faglige vejledning og materiale fra CADDI skal altid være påført navnet ”Caddi”.
2.2    Der må alene korrigeres og rettes i tekst, men ikke billeder eller figurer til de enkelte øvelser i CADDI.
2.3    Materiale fra CADDI må ikke anvendes i salgsøjemed, og må ikke kopieres, distribueres eller på anden måde anvendes til videresalg.
2.4    Materiale fra CADDI må ikke anvendes til at reklamere med, medmindre dette sker i brochurer og lignende med et fagligt formål for øje og efter skriftlig godkendelse fra Caddi.
2.5    Der må ikke tages betaling udover dokumenterbare omkostninger til fotokopiering eller lignende for udlevering af materiale fra CADDI til tredjemand, herunder patienter/klienter/kursister/kunder mv.
2.6    Materiale fra CADDI, herunder billeder og tekst, må ikke anvendes i strid med Vilkårene, herunder CADDIs formål, jf. punkt 1, og må ikke herudover kopieres eller offentliggøres uden Caddis skriftlige samtykke.
2.7    Caddi yder ikke support vedrørende funktionaliteten og anvendelse af CADDI.

3    Ejendomsret
3.1    Samtlige immaterielle rettigheder tilknyttet CADDI, materiale fra CADDI og de af Caddi udviklede øvelser, billeder, koncepter, tekst m.v. tilhører Caddi og må ikke uden Caddis godkendelse overlades til tredjemand udover, hvad der er angivet i disse Vilkår.
3.2    Angivelse vedrørende ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, der findes i CADDI og de i CADDI tilgængelige materialer må ikke ændres eller fjernes.

4    Ansvar
4.1    Caddi er ikke ansvarlig for anvendelsen af CADDI og de i CADDI tilgængelige materialer og øvelser, herunder valg af de rigtige øvelser til patienten/klienten/kursisten/kunden, eller for vejledning og brug af øvelser-ne, ligesom Caddi ikke er ansvarlig for Brugernes rettelser/tilføjelser til materialet i CADDI eller bortkomst af materiale eller data som følge af oprettelse eller sletning af Brugere eller Managere.
4.2    Caddi er ikke ansvarlig for CADDIs anvendelighed i relation til den faktiske eller tiltænkte anvendelse, herunder integration og sammenspil mellem CADDI og Brugernes IT.

5    Persondatapolitik
5.1   Se persondatapolitik her


Caddi   ·   Horsens Sundhedshus   ·   Grønlandsvej 1, 2. 04   ·   DK-8700 Horsens   ·   Tlf.: +45 75 62 89 19    ·   E-mail: info@caddi.com
 
Webdesign by Pixart